Zařízení pro úpravu plynu

 

Zařízení pro úpravu plynu (Gas Treatment System - GTS) je určeno především ke snížení
obsahu vlhkosti v bioplynu, skládkovém či důlním plynu
na úroveň vhodnou k jeho použití v kogenerační jednotce. Zařízení je navrženo pro výkonové řady kogeneračních jednotek 200 kW, 400 kW, 800 kW, 1200 kW, 1600 kW a 2000 kW.
 
Celé zařízení je umístěné na základovém rámu. Jednotlivé části sestavy přicházející do styku s plynem a všechna plynová a kapalinová potrubí jsou opatřena tepelnou izolací s mechanickou ochranou.
Přínosy zařízení pro úpravu plynu:
  • vyšší spolehlivost provozu kogenerační jednotky a celé technologie kogenerace
  • nižší poruchovost kogenerační jendotky než při znečištěném plynu
  • delší servisní intervaly (výměna oleje) snižující provozní náklady
 TEDOM GTS
Kromě základní funkce snížení vlhkosti je možné rozšířit využitelnost zařízení dalšími opcemi:
  • odsiřovací nádoba pro snížení obsahu sirovodíku v plynu
  • dmychadlo pro zvýšení tlaku plynu
  • krycí střecha