Trigenerace 

O trigeneraci mluvíme při doplnění kogenerační jednotky o absorpční chladicí jednotku,
která umožňuje přeměnit teplo z kogenerace na chlad.

 

 Trigenerace

  • nižší provozní náklady absorpčních jednotek ve srovnání
  • s elektrickým kompresorovým chlazením
  • malá hlučnost absorpce
  • nízké servisní náklady
  • dlouhá životnost

Možnosti nasazení

Trigenerační jednotky je možné provozovat všude tam, kde jsou požadavky na dodávku chladu. Jedná se např. o klimatizaci výrobních, kancelářských či obytných prostorů, může jít ale i o výrobu technologického chladu. Častým případem využití trigenerace je výroba tepla v zimních měsících a chladu v létě. Vedle toho je však možná i současná výroba všech tří forem energie najednou.

Spojení kogenerační a absorpční jednotky může být řešeno různými způsoby:

Typ A

Spojení teplovodní absorpční chladicí jednotky a kogenerační jednotky, spalinový výměník je součástí kogenerační jednotky. Veškerá tepelná energie kogenerační jednotky je využita pro ohřev vody.
Výhoda: třícestný elektronicky řízený ventil umožňuje plynulou regulaci výstupu tepla určeného pro vytápění nebo chlazení.
Vhodné pro provozy s potřebou vytápění v zimě a chlazení v létě.

TEDOM Trigeneration A (scheme)

Typ B

Spojení spalinové absorpční chladicí jednotky a kogenerační jednotky, spalinový výměník je součástí absorpční jednotky. K vytápění je využívána pouze teplá voda z motorového okruhu kogenerační jednotky.
Výhoda: díky vyšší teplotě spalin je i účinnost absorpčního chlazení vyšší. Vhodné pro provozy s celoroční souběžnou spotřebou tepla a chladu.

* při plném využití tepelného výkonu KJ pouze k topení (tzv. zimní režim)
** při plném využití tepelného výkonu KJ pouze k chlazení (tzv. letní režim)
Chladicí věže TGA jsou navrženy na teplotu vlhkého teploměru +22 °C.