Servisní balíčky a připojištění 
 


Nabídka servisních balíčků a servisního připojištění pro provozovatele kogenerační jednotky:

Servisní připojištění probíhá na základě pravidelného poplatku z vyrobeného množství elektřiny. Jeho smyslem je záruka zákazníkovi, že zaplatí za servis pouze dopředu sjednanou cenu. Zákazník tedy ví, s čím má počítat. Součástí  kompletního servisního připojištění je i garance provozuschopnosti jednotky spojená s případným odškodněním za dobu, kdy jednotka není v provozu.


Základní balíček:

 •  plánovaná i neplánovaná údržba motorgenerátoru kogenerační jednotky

Tento balíček je často využíván i provozovateli jiných kogeneračních jednotek než TEDOM.

Základní balíček PLUS:

 • plánovaná i neplánovaná údržba motorgenerátoru kogenerační jednotky
 • plánovaná údržba ostatních částí kogenerační jednotky


Rozšířený balíček:

 •   plánovaná i neplánovaná údržba motorgenerátoru kogenerační jednotky
 •   plánovaná údržba ostatních částí kogenerační jednotky
 •   dodávka, výměna a zpětný odběr použitého oleje
 •   rozbor vzorků oleje pro stanovení výměnného intervalu oleje
 •   dodávka, výměna a zpětný odběr nemrznoucích náplní jednotlivých okruhů kogenerační jednotky


Balíček KOMPLET:

 •   plánovaná i neplánovaná údržba motorgenerátoru kogenerační jednotky
 •   plánovaná údržba ostatních částí kogenerační jednotky
 •   dodávka, výměna a zpětný odběr použitého oleje
 •   rozbor vzorků oleje pro stanovení výměnného intervalu oleje
 •   dodávka, výměna a zpětný odběr nemrznoucích náplní jednotlivých okruhů kogenerační jednotky
 •   plánovaná i neplánovaná údržba ostatních částí kogenerační jednotky (tepelné moduly, spalinová trasa,
    rozváděče apod.)
 •   pravidelné boroskopické kontroly spalovacích prostorů motoru
 •   garance, sledování a vyhodnocování spolehlivosti provozu

Výsledný rozsah služeb je vždy složen podle požadavků provozovatele a přizpůsoben jeho potřebám. 

 Máte zájem o naše servisní služby? Kontaktujte nás na stránce objednávka servisu.