TEDOM Polo 100

 
Plynové tepelné čerpadlo TEDOM Polo 100 představuje kompaktní zařízení, které poskytuje svému provozovateli
variabilní chladicí a topný výkon v závislosti na konkrétních provozních podmínkách a energetických požadavcích. Spojení vysoce kvalitního pístového kompresoru německé výroby s mimořádně spolehlivým japonskýmprůmyslovým motorem umožňuje adaptaci zařízení do různých průmyslových a potravinářských provozů, kancelářských budov, hotelových komplexů apod. S jedním zařízením tak lze dosáhnout výrazné úspory energie, respektive snížení nákladů na přípravu topné či ledové vody.

V potravinářských provozech s permanentní potřebou chlazení napomáhá TEDOM Polo 100 k výraznému snížení nároků na elektrickou energii, zejména pokud je spotřebovávána v procesu chlazení, a to především v letních měsících, kdy snižuje celkovou elektrickou zátěž ve špičkách.

Plynové tepelné čerpadlo však nalezne uplatnění i v provozech se zvýšenou potřebou tepla. Zařízení totiž dokáže pracovat v režimu vysoce efektivního tepelného čerpadla, využívajícího teplo z okolního prostředí. Tím výrazně narůstá efektivita využití paliva a snižují se provozní náklady.

Na technickém řešení plynového tepelného čerpadla TEDOM Polo 100 se spolupodílela firma TC MACH, s.r.o. 

TEDOM Polo 100
Chladicí výkon až 136 kW *
Tepelný výkon (vč. využití tepla ze spalin) až 250 kW *
Spotřeba plynu 142 kW **
Elektrický příkon 1,7 kW
COP (koeficient účinnosti) 2,5
Chladivo (použitelné typy dle konkrétní aplikace) R407C, R507, R134a ***
Teplota topné vody (strana kondenzátoru) až +75 °C
Teplota topné vody (strana motoru) +90°C
Teplota ledové vody až -18°C
Provozní teplota okolí -10°C až +45°C
Hmotnost jednotky 1 530 kg
Rozměry (šířka x výška x délka) 0,8 x 1,8 x 2,3 m
Provedení vnitřní i venkovní

 
*) výkon jednotky vždy závisí na jejím nastavení pro konkrétní aplikaci a použitém chladivu

**) spotřeba plynu závisí na požadovaných výstupních parametrech výkonu jednotky
***) GHP jednotka TEDOM je použitelná se třemi různými chladivy (dle požadavků na její aplikaci)