Kogenerační jednotky - zemní plyn

 

Přehled vyráběných typů

Typ jednotky

Elektrický  výkon (kW)

Tepelný výkon (kW)

Příkon v palivu (kW)

standardní

 zvýšený* 
Micro T7¹

 6,5

16

18,4

 24,1

Micro T30¹

30

59,4

69

 93,8

Micro T33 * *¹

33

63,7

74,2

101,5

Micro T50¹ 48 91,0 106,8 148
Cento M70 70 109 - 204
Cento T80 81 120 126 231
Cento T100 104 142 149 282
Cento  T120 125 177 185 343
Cento T160 164 221 231 434
Cento T180 184 232 243 469
Cento T200 200 253 265 510
Cento L230 235 277 292 569
Cento L330 326 384 404 787
Cento L410 410 506 531 1017
Cento L500 500 589 619 1205
Quanto D600 600 699 734 1433
Quanto D800 800 917 964 1891
Quanto D1000 999 1108 1166 2325
Quanto D1200 1200 1295 1364 2748
Quanto D1600 1560 1709 1797 3600
Quanto D2000 2000 2155 2271 4578
Quanto D3000 3333 3577 3740 7650
Quanto D4000 4500 4679 4904 10160
Quanto M10000 10426 9825 - 22176
 * při použití přídavného spalinového výměníku
 * * v programu Start
¹ jednotka zařazena do třídy sezónní energetické účinnosti A++
U vybraných jednotek nabízíme provedení s emisemi NOx pod 100mg/m³.

Detailní technické informace najdete v prospektu Přehled typů kogeneračních jednotek.
Obsáhlé informace o kogeneraci najdete také v prospektu Kogenerace TEDOM
Podívejte se, jak odhadnout výkon kogeneračních jednotek Micro podle roční spotřeby tepla.
 
U jednotek v kontejneru je nabízena možnost různých kombinací více jednotek v jednom kontejneru. Technické údaje o těchto jednotkách a jejich řešeních jsou k dispozici na vyžádání. Kromě provedení v ocelovém kontejneru nabízíme i provedení v betonovém kontejneru.

Projekční podklady k jednotlivým výrobním řadám kogeneračních jednotek TEDOM je možné získat na vyžádání na e-mailové adrese marketing@tedom.com

Vyzkoušejte si náš řídicí systém