Spočítat úsporu

 
 
 

Abychom mohli mluvit o kogeneraci, musíme mít využití pro elektřinu i teplo. O využití tepla jde především, protože přebytky elektřiny můžeme dodávat do sítě. Pokud nebude využito veškeré vyrobené teplo, nebude zelený bonus přiznán pro celkové množství vyrobené elektřiny, nebo se může stát, že nebude splněna podmínka úspory primární energie a bonus nebude vůbec přiznán. Návrh velikosti kogenerační jednotky se tedy řídí především podle možností využití tepla.

Posouzení vhodnosti  nasazení kogenerační jednotky je závislé na mnoha faktorech. Níže uvedená kalkulačka je určena pouze pro orientační posouzení, zda se nasazení kogenerace v konkrétním případě vyplatí. Detailní kalkulaci vhodnosti nasazení vám rádi zdarma zpracujeme. V případě zájmu o tuto službu vyplňte prosím potřebné údaje a stiskněte tlačítko Odeslat ke konzultaciVýpočet bude odeslán pomocí kontaktního formuláře. Následně Vás budeme kontaktovat s případnými upřesňujícími dotazy.

Ceny do kalkulačky uvádějte vždy bez DPH. Pokud nejste plátci DPH, může to zhoršit ekonomiku nasazení kogenerační jednotky. Cenu elektřiny uveďte bez započtení fixních plateb, které nejsou vztaženy k odebranému množství,  jako je například platba za rezervovanou kapacitu nebo jistič a platba za odběrné místo.

Tato kalkulačka je určena pouze pro nasazení s využitím zemního plynu, ne bioplynu.

Výpočet úspory

Roční spotřeba zemního plynu
Vyberte prosím, zda chcete spotřebu uvádět v kWh nebo v m3.
Počet měsíců s velmi malou spotřebou tepla měsíců
Například školní prázdniny, delší odstávky provozu.
Roční spotřeba elektřiny kWh
Uveďte roční spotřebu eletřiny ve vysokém tarifu, pokud uvažujete o přednostní výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu. V opačném případě uveďte celkovou spotřebu, nebo 0 v případě plného prodeje do sítě. Údaj najdete na faktuře za elektřinu.
Počet měsíců s velmi malou spotřebou elektřiny měsíců
Například školní prázdniny, delší odstávky provozu.
Cena ZP Kč/kWh
Uvádějte prosím cenu zemního plynu bez DPH. Pozor na uváděné jednotky - kWh nebo m3.
Cena elektřiny, včetně regulovaných položek Kč/kWh
Uvádějte prosím cenu bez DPH.
Navržený typ kogenerační jednotky
Roční úspora
Roční úspora nákladů na elektřinu a teplo při nasazení navržené kogenerační jednotky.

Výše úspory je stanovena se započtením zelených bonusů za výrobu elektřiny z kogenerace ve výši odpovídající bonusům uvedeným v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 2/2017 - pro zdroje uvedené do provozu od 1.1.2016.
Do úspory je započtena možná úspora provozovatele na platbách za příspěvek na podporu podporovaných zdrojů, která může nastat díky ustanovení odst. 5, § 28 zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích.