Pečovatelský dům

 

Pečovatelský dům Kynšperk

Hlavním účelem zřízení pečovatelského domu je poskytování celoroční pobytové služby, pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Jedná se o sociální služby pro seniory, osoby se zvláštním režimem, sníženou schopností soběstačnosti a zdravotním postižením.

 

 
Stručný popis projektu
Cílem pečovatelského domu bylo maximálně snížit náklady na energie. Tedom nainstaloval do objektu kogenerační jednotku Micro T30 AP, která běží v režimu 16 hodin denně, 365 dní v roce.
 
Charakteristika instalované jednotky
Typ jednotky
Počet jednotek
1
Palivo
Zemní plyn
Elektrický výkon
30 kW
Tepelný výkon
62 kW
Roční produkce tepla
1286 GJ
Roční produkce elektřiny
208 800 kWh
Rok instalace
2011
Místo instalace
Kynšperk nad Ohří
Přínosy instalace kogenerační jednotky TEDOM

Instalací kogenerační jednotky dosáhl zákazník značné úspory nákladů na elektřinu a teplo. Pomocí kogenerační jednoty si pokrývá 2/3 své celkové potřeby elektrické energie.