Příklad nasazení

 

Příklad nasazení v potravinářském podniku

Středně velký potravinářký podnik má tyto spotřeby energií:

Spotřeby energií za rok
spotřeba elektřiny pro výrobu chladu (ledové vody) 600 MWh
spotřeba tepla celého objektu 5 500 MWh

 

Provozní podmínky objektu pak vypadají takto:

Provozní podmínky objektu 
teplota ledové vody  1 - 5°C
teplota topné vody  65°C
průměrná teplota okolního vzduchu  10°C
počet hodin denního provozu  12 hod.
instalovaný výkon chladicího zařízení  360 kW
elektrický příkon chladicího zařízení  170 kW
využití tepla z chladicího zařízení  ne

 
Za elektřinu pro výrobu chladu a za teplo zaplatí tento podnik řádově jednotky milionů korun ročně.

Do tohoto podniku nainstalujeme dvě plynová teplená čerpadla POLO 100 o těchto parametrech:

Parametry plynového tepelného čerpadla
teplota ledové vody  1 - 5°C 
teplota dodávaná do otopného systému objetku  65°C
celkový instalovaný chladicí výkon  200 kW
celkový instalovaný tepelný výkon  380 kW
počet GHP jednotek  2
typ chladiva (optimální pro tuto aplikaci) R407C

Tyto jednotky v podniku nahradí přibližně 30% spotřeby tepla a 60% spotřeby chladu.
Roční úspora podniku za energie se bude po instalaci 2 plynových tepelných čerpadel POLO 100 pohybovat řádově ve stovkách tisíc korun.
Návratnost investice se předpokládá od 2 do 4 let.