Pokročilé technologie pro výrobu

tepla a elektřiny


Firma TEDOM a.s. je partnerem Katedry energetických strojů a zařízení, Fakulty strojní,
Západočeské univerzity v Plzni
, při zpracovávání projektu "Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny", který je realizován za podpory Technologické agentury České republiky.

Část Programu TA ČR, kterou se zabývá Katedra energetických strojů a zařízení ZČU v Plzni, je zaměřena na kogenerační jednotky, speciálně potom na optimalizaci výfukového potrubí jednotek a na sledování a vhodnou úpravu teplotního pole uvnitř boxů kogeneračních jednotek. Další oblast je soustředěna na řešení problematiky optimalizace spalovacích procesů v teplárnách. Obě aktivity probíhají v součinnosti s TEDOM a.s.

Souhrnné informace o projektu

Název projektuPokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

PoskytovatelTechnologická agentura České republiky

Program:  Program Technologické agentury ČR na podporu dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
               mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence

Trvání01/2016 - 12/2019

Stupeň důvěrnosti údajů:

C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Anotace:

Projekt je zaměřen na uplatnění nejnovějších poznatků v oblasti teplárenství, zejména na rozšíření poznatků o vlastnostech paliv, zvýšení účinnosti zařízení, snížení vlastní spotřeby i optimalizace distribučních sítí. Tím, že v řešitelském týmu jsou zastoupeny výzkumné, projekční i výrobní organizace, je zajištěno uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Dojde i k posílení pozice zúčastněných výrobních organizací na trhu. Výchova nové generace odborníků pro oblast teplárenství.

Bližší informace o projektu: www.ptte.cz

Bližší informace o zpracovateli projektu: http://kke.zcu.cz/

     
 PTTE  ZČU v Plzeni, Fakulta strojní TA ČR