Plynové tepelné čerpadlo TEDOM s přímým odparem

 

Abychom rozšířili možnosti využití plynového tepelného čerpadla v dalších provozech, vyvinuli jsme nový typ jednotky TEDOM Polo 100 s označením "DE" (direct evaporation = přímý odpar).

Plynové tepelné čerpadlo TEDOM s přímou expanzí chladiva je vhodné pro ty aplikace, kde je nutné zachovat stávající rozvody chladiva určené pro vychlazování prostor objektů, například v potravinářství. Tuto technologii je možné využít jak v průmyslu, tak i v bytových komplexech vícepodlažních energeticky soběstačných budov.

Technologické schéma

Plynové tepelné čerpadlo TEDOM s přímým výparem

Příklad instalace: STEINEX a.s. / Brno / Česká republika

Provozovna v Brně - Králově poli je jedním z hlavních dodavatelů masných výrobků v České republice. Z dovezeného masa vyrábí řadu produktů jako jsou např. klobásy, slanina, mleté maso, uzené i neuzené salámy, šunky apod.

Před instalací jednotky TEDOM zabezpečoval energeticky chod výroby elektrický chladící systém, teplovodní kotle a parní vyvíječ. Převážnou část budovy tvoří výrobní, skladovací a expediční prostory, nicméně jsou zde umístěny i kanceláře obchodního oddělení, vedení společnosti, zasedací místnost, jídelna a šatny pro zaměstnance.

Datum instalace:

září 2015

Chladivo:

 

R407f

 

Celoroční provoz: chlazení přímím odparem / rekuperace odpadního tepla z chlazených prostor a výroby
  chladicí výkon 85 kW  (vypařovací teplota -10 °C)
  celkový topný výkon 172 kW  (při kondenzační teplotě +45 °C)
 

spotřeba zemního plynu max. 100 kWh

 

Důvody instalace:

zvýšení chladicího výkonu (předešlé chlazení bylo provozováno na hranici jeho možností)

  nové plynové chlazení je provozováno převážně na 50 až 70 % nominálního výkonu
  předehřev napájecí vody pro parní vyvíječ
 

úspora paliva na přípravu teplé vody k mytí výrobních prostor a přepravních kontejnerů

 

 


Projekt „TA04020173 / Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem“ je řešen
s finanční podporou Technologické agentury České republiky.

Technologická agentura České republiky Program Alfa

 

Souhrnné informace o projektu:

Číslo projektu: TA04020173
Program: TA - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“
Podprogram: 2 - Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
Specifický cíl: C2_1 - Snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí
Specifický cíl: C2_4 - Zvýšení ekologické šetrnosti a zajištění vyšší efektivity energetického využití paliv
Doba řešení: 07/2014 - 07/2016