Novinky

Legislativní změny v roce 2009

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky, že vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění novelizace č. 454/2008 Sb. ze dne 29.12.2008 stanovuje povinnost výrobce s instalovaným výkonem nad 100 kW předávat provozovateli distribuční soustavy "Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny".

Plné znění právního předpisu naleznete na internetových stránkách www.eru.cz, v sekci Právní předpisy a soudní rozhodnutí/ Právní předpisy ČR.
Věříme, že tyto informace pomohou v orientaci v legislativních změnách pro rok 2009 a těšíme se na další spolupráci.

Vzor výkazu naleznete zde

EKO-ENERGIE

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Efektivní energie" Operačního programu Podnikání a inovace.
Cílem programu EKO-ENERGIE je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.
Termín pro podání žádostí končí posledního února!
Bližší informace o kritériích touho projektu najdete na webových stránkách MPO zde
« 1 6 10 15 16 17 18 19 Následující »