Novinky

2000. jednotka TEDOM
2000. jednotka TEDOM

Kogenerační jednotka číslo 2000

Celkový instalovaný výkon elektrárny je 8MWe. Dodávka se skládá z kontejnerových jednotek TEDOM CON G3520C, transformátory pro napájení technologie, VN rozvodnou, velínem, transformátory vlastní spotřeby a NN rozvodnou.
V současné době probíhá transport kontejnerů na místo instalace. Instalace bude zahájena začátkem března a dokončení je plánováno na květen 2009. U projektu byl kladen důraz zejména na konstrukci, která musí vyhovovat klimatickým podmínkám, jež se pohybují od +45°C do -45°C. Vzhledem k prašnému prostředí, ale i možným sněhovým kalamitám bude elektrárna umístěna na 1,2 m vysokých pilotech.

Cenové rozhodnutí ERÚ

V sekci Download lze najít aktuální cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2008 - Příspěvek k ceně elektřiny z kogenerace. Příloha ke stažení zde

Legislativní změny v roce 2009

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky, že vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění novelizace č. 454/2008 Sb. ze dne 29.12.2008 stanovuje povinnost výrobce s instalovaným výkonem nad 100 kW předávat provozovateli distribuční soustavy "Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny".

Plné znění právního předpisu naleznete na internetových stránkách www.eru.cz, v sekci Právní předpisy a soudní rozhodnutí/ Právní předpisy ČR.
Věříme, že tyto informace pomohou v orientaci v legislativních změnách pro rok 2009 a těšíme se na další spolupráci.

Vzor výkazu naleznete zde

EKO-ENERGIE

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Efektivní energie" Operačního programu Podnikání a inovace.
Cílem programu EKO-ENERGIE je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.
Termín pro podání žádostí končí posledního února!
Bližší informace o kritériích touho projektu najdete na webových stránkách MPO zde
« 1 5 10 14 15 16 17 18 Následující »