Kotelna základní školy Velká Chuchle

 

Zpět na seznam případových studií.

 
 
 

 

Stručný popis projektu

Základní škola Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli byla vytipovaná z deseti základních škol, které stály před nutností rekonstrukce zastaralého a nevyhovujícího zdroje zásobování teplem. V původní kotelně byly nainstalovány čtyři plynové kotle o celkovém výkonu 0,375 MWt. Při rekonstrukci kotelny byla instalována kogenerační jednotka Micro T30 a dva plynové kotle o výkonu 146 kWt. Pro zajištění celodenních dodávek tepla v období mimo topnou sezónu a také k vyrovnání disproporce mezi výrobou a spotřebou tepla byl nainstalován akumulační zásobník o objemu 0,8 m3.

Charakteristika instalované jednotky 
Typ jednotky Micro T30
Palivo zemní plyn
Elektrický výkon 30 kW
Tepelný výkon 62 kW
Roční produkce tepla 650 GJ
Roční výroba elektřiny 85 000 kW
Rok instalace 2011
Místo instalace Velká Chuchle
Přínosy instalace kogenerační jednotky TEDOM

Modernizace kotelny přinese základní škole nižší náklady na teplo v řádu desítek tisíc korun ročně a především úsporu finančních prostředků na rekonstrukci energetického zdroje. Tyto uspořené finanční prostředky tedy může škola využít ve prospěch svých žáků na zkvalitnění výuky.