Instalace v zahradnictví

 

Zahradnictví Zeiler
Zahradnictví Zeiler je jedno z největších rakouských zahradnictví. V Münchendorfu u Vídně pěstuje Zeiler rajčata pro místní trh. Vybavení je na velmi vysoké technické úrovni a zahradnictví potřebuje velké množství tepla.
Popis projektu
Produkce zeleniny musí splňovat ekologické i ekonomické cíle, navíc musí být v provozu celoročně. Zahradnictví Zeiler je profesionální pěstitel zeleniny ve sklenících. Soustřeďuje se především na pěstování rajčat. Aby pokrylo svou velkou spotřebu energií, investuje zahradnictví do energetických projektů. Pro tento projekt byla vybrána kogenerační jednotka na zemní plyn. Zahradnictví nyní vyrábí s instalovanou kogenerační jednotkou vlastní elektřinu a teplo, které využívá pro vytápění skleníků. Jeden z hlavních požadavků projektu byla vysoce kvalitní a spolehlivá kogenerační jednotka schopná 24-hodinového provozu 7 dní v týdnu po dobu 15 let.
Jaké výhody přináší nasazení kogenerační jednotky

Kogenerace umožňuje zahradnictví vyrábět levně teplo s využitím zemního plynu a produkovat elektřinu pro vlastní potřebu. Úspory z elektřiny pokryjí náklady na provoz a teplo je pro zahradnictví benefitem. V neposlední řadě stojí za zmínku i snížení emisí CO2 o 200 tun za rok.

  • Nižší účty za elektřinu a teplo 
  • Snížení emisí skleníkových plynů díky efektivnímu využití paliva

 

Základní informace o instalované jednotce
Typ jednotky
Cento T100
Palivo zemní plyn
Eektrický výkon 100 kW
Tepelný výkon 155 kW
Roční produkce tepla 1,25 GWh
Roční produkce elektřiny 0,85 GWh
Rok instalace kogenerační jednotky 2009
Místo instalace Münchendorf, Rakousko
Investor Zeiler Gemüseproduktion GmbH

 

"Kogenerace nás zaujala nejen díky úspoře nákladů na energie, ale také tím, že se jedná o ekologický zdroj, který snižuje uhlíkové emise. "

Christian Zeiler
ředitel 
Zeiler Gemüseproduktion GmbH