Kotelny a výtopny

 

Projekt POWGEN

Kogenerační jednotka TEDOMCílem projektu bylo rozšíření a zefektivnění kogenerační výroby energie v rámci celé skupiny MVV Energie CZ. Výběrové řízení na dodavatele kogeneračních jednotek vyhrála společnost TEDOM. Projekt byl realizován od května 2009 do dubna 2010. Tato akce s investičními náklady 335,5 mil. Kč se týkala 7 lokalit.
>>více

Centrální zásobování teplem,  Zruč nad Sázavou 

Rekonstrukce CZT proběhla v letech 2002 – 2003 a zahrnovala demontáž starých kotlů na prachově hnědé uhlí, propojení  původních samostatných soustav CZT.
>>více

 
  

Plynová výtopna, Loket

Cílem projektu bylo vyměnit kogenerační jednotky 1. generace TEDOM MT 22 - původně tři kusy za modernější, účinnější a spolehlivější s přibližným zachováním výkonu.