Skládky

 

Kogenerační jednotky TEDOM - bioplyn  

Zdechovice

Společnost TEDOM a.s. uzavřela s provozovatelem skládky dlouhodobý smluvní vztah, na základě kterého investovala do výstavby technologie pro energetické využití skládkového plynu. Systém se skládá z plynosběrných studní, sběrné sítě bioplynu, čerpací stanice, kogenerační jednotky, trafostanice a vysokoteplotní pochodně. více >>

     
Kogenerační jednotky TEDOM - bioplyn  

Benátky nad Jizerou
Investorem systému pro využití skládkového plynu je přímo provozovatel skládky komunálního odpadu v Benátkách nad Jizerou. Společnost TEDOM a.s. doplnila již dříve vybudovanou část odplynění (studny a potrubí) a instalovala řídicí systém čerpací stanice, kogenerační jednotky a trafostanici. více >>