Využití důlního plynu v Polsku

pomocí kogeneračních jednotek TEDOM


KWK Szczyglowice a KWK Sosnica-Makoszowy
        

Úspěšné realizaci těchto projektů předcházelo navázání vzájemné spolupráce mezi společnostmi TEDOM a ZEG S.A.

Koncem roku 2008 byly z výrobního závodu TEDOM expedovány dvě kogenrační jednotky TEDOM Quanto D2000 SP v kontejnerovém provedení. V průběhu prvních tří měsíců roku 2009, v období tuhé zimy, byly prováděny instalační a montážní práce v uhelných společnostech KWK Sosnica-Makoszowy a KWK Szczyglowice.

Veškeré práce na obou projektech byly dokončeny již v dubnu roku 2009, elektrický výkon každé z obou nainstalovaných kogeneračních jednotek dosahuje 1,95 MW.

   

 

Výhody instalace kogeneračních jednotek TEDOM
Ekologický přínos - elektřina je vyráběna z obnovitelného zdroje energie. Pro důlní společnosti je důležitá možnost využití odpadního (nežádoucího a nebezpečného) důlního plynu s vysokým obsahem metanu, který se při důlní činnosti uvolňuje do okolí, pro výrobu elektrické energie.
Do budoucna jsou plánovány i projekty, které budou využívat i teplo získané z instalovaných kogeneračních jednotek.
 
Souhrnné informace o instalovaných kogeneračních jednotkách
Typ jednotky TEDOM Quanto D2000 SP, provedení v kontejneru
Počet jednotek 2
Palivo důlní plyn
Elektrický výkon 2 x 1 946 kW
Tepelný výkon 2 x 1 937 kW
Roční produkce elektřiny 32 000 MWh
Rok instalace 2009
Místo instalace

Szczyglowice, Sośnica (Polsko)

Investor KWK Szczyglowice, KWK Sosnica-Makoszowy


Oblasti Polska s rozsáhlejší těžbou uhlí představují velký potenciál pro využití kogenerace. Důlní plyn je vhodným palivem pro kogenerační jednotky. Je to obnovitelný zdroj energie, který je třeba v maximální možné míře využít pro výrobu elektřiny a tepla.