Nasazené KJ na bioplyn

 

Bioplynová stanice Suchohrdly

Společnost TEDOM a.s. byla generálním dodavatelem stavby zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže a prasečí kejdy. Pro výrobu bioplynu byla zvolena osvědčená metoda mokré fermentace. Srdcem stavby je dvojice nerezových fermentorů s integrovaným vytápěním, mícháním a zásobníky plynu. Mezi hlavní části systému dále patří homogenizační jímka pro tekuté substráty a dákovače siláže s mícháním a tenzometry. Bioplyn je zbaven vlhkosti a následně spalován ve třech kogeneračních jednotkách. Teplo vzniklé chlazením motorů a spalin je využito pro ohřev substrátů a z větší části dále využito v živočišné výrobě provozovatele. Část vyrobené elektřiny je spotřebována v rámci farmy, zbytek je dodáván do regionální distribuční soustavy.

Charakteristika instalovaných kogeneračních jednotek
Typ jednotek Cento T170
Počet jednotek 3
Palivo bioplyn
Elektrický výkon 495 kW
Tepelný výkon 600 kW
Roční produkce elektřiny 4 250 MWh
Roční produkce tepla 5 150 MWh
Rok instalace 2008 - 2009
Místo instalace Suchohrdly u Miroslavi
Investor Renergie s.r.o.

 

Přínosy kogenerace

Přínosy provozovatele bioplynové stanice s kogenerací :

  • Zvýhodněná výkupní cena elektřiny s garantovanou odchylkou po dobu 20 let od data uvedení do provozu
    (dle cenového rozhodnutí ERÚ)
  • Dočasné osvobození od daně z příjmů
  • Nouzový provoz jedné z kogeneračních jednotek pro zajištění provozu bioplynové stanice v případě výpadku sítě
  • Úspora při vytápění areálu farmy (využití odpadního tepla)
  • Diverzifikace zemědělství a výhodné dopady pro zajištění rostlinné a živočišné výroby
  • dlouhodobě udržitelná rostlinná výroba, hnojivo ve formě digestátu, apod.

 

Přečtěte si zajímavý článek Vyhodnocení ročního provozu BPS Suchohrdly, který vyšel v časopise Alternativní energie počátkem tohoto roku (vydání 2/21011).