Instalace v areálu bazénu

 

Sportovní areál Kraví Hora v Brně
Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa v Brně. Proto byl zvolen i současný název Sportovní a rekreační areál Kraví hora příspěvková organizace městské části Brno- střed. Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberku a katedrály Sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí.
 
Popis projektu
Společnost TEDOM byla oslovena, aby navrhla optimální řešení pro nasazení kogenerační jednotky. Projekt rekonstrukce začal v roce 2001 - 2002 a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál 1. května slavnostně otevřen. Sportovní a rekreační areál Kraví hora je od soboty 29. 5. 2004 přístupný veřejnosti.
Pro návštěvníky je připraven komfort v podobě nerezových bazénů (50 m venkovní, 25 m a 15 m vnitřní), vířivek a parní komory v hale, chrličů, vodních stěn, dětského brouzdaliště, skluzavek a dalších dětských atrakcí ve venkovním prostoru areálu. Kapacita krytého bazénu je 165 lidí, venkovních prostor pak 2 000 lidí denně. 
 
 
Stručná charakteristika kogenerační jednotky

 

Typ jednotky
Cento T100
Počet jednotek 2
Palivo zemní plyn
Eektrický výkon 2 x 100 kW
Tepelný výkon 2 x 161 kW
Roční produkce tepla 4 400 GJ
Roční produkce elektřiny 750 MWh
Rok instalace kogenerační jednotky 2004
Místo instalace Brno - Kraví Hora
Investor Město Brno - střed

 

 

Přínosy instalace kogenerační jednotky TEDOM

Aquapark vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu celého bazénového zařízení za pomoci zařízení pro kopírování spotřeby elektřiny. Nedochází tedy k prodeji přebytků. Veškeré teplo je využito pro ohřev obou bazénů a vytápění areálu aquaparku. Energetická úspora objektu činí se pohybuje ve stovkách tisíc korun ročně. Dle hodnocení zákazníka byly dodrženy stanovené cíle projektu a díky podpoře kogenerace v ČR se jedná o velmi úspěšný projekt, který získal ocenění Grand Prix Obce architektů za rok 2005 pro autora projektu Atelier D.R.N.H. Hlavním dodavatelem stavby byl Unistav Brno.