Vývoj firmy

  

1991 |  Založení firmy

V Třebíči je založena společnost TEDOM s.r.o., jejímž předmětem činnosti je vývoj a výroba kogeneračních jednotek s plynovými spalovacími motory.

1994 |  Vznik holdingu

Od roku 1994 se začíná utvářet holdingová struktura firmy. Prostřednictvím dceřiných společností TEDOM postupně provozuje tepelně-energetické systémy v několika městech ČR, od roku 2000 pak rozšiřuje svoji působnost i na Slovensko. Již od svého vzniku TEDOM spolupracuje s výrobním závodem v Hořovicích, se kterým se kapitálově spojuje v roce 1995. 

2001 |  Elektřina z bioplynu

Kogenerace TEDOM - bioplynVydáváme se cestou podpory alternativních zdrojů energie a nabízíme svým zákazníkům kogenerační jednotky na spalování bioplynu. Postupně se pak začínáme věnovat energetickému využití skládkového plynu na řadě skládek komunálního odpadu.

2003 |  Rozširování výrobních kapacit

Ve Výčapech jsou postaveny nové budovy pro elektrovýrobu a rozsáhlý sklad náhradních dílu kogeneračních jednotek. TEDOM kupuje v dražbě motorárnu bývalé společnosti LIAZ a začleňuje ji do své struktury jako samostatnou divizi Motory.

2004 |  Autobus na scéně

Autobus TEDOMSvé výrobkové portfolio jsme se rozhodli rozšířit o městské a příměstské autobusy, které osazujeme vlastními plynovými a značkovými naftovými motory. Výrobou autobusu se zabývá nově založená divize BUS. Pro produkci autobusů jsme koncem roku 2006 otevřeli v Třebíči nový výrobní závod. Na začátku roku 2009 také byla otevřena plnicí stanice CNG a Třebíč tak mohla přivítat v provozu první autobusy TEDOM.

2010 |  Nový design kogeneračních jednotek

V roce 2010 proběhla fúze TEDOM s.r.o. s dceřinými společnostmi do firmy TEDOM a.s, čímž vznikla společnost s téměř 600 zaměstnanci. Výroba energetických zařízení je efektivně provázána s produkcí silničních vozidel prostřednictvím výroby vlastních motorů. Svůj další rozvoj i nadále spatřujeme v realizaci takových aktivit, které povKogenerační jednotka TEDOM Micro T30edou k efektivnímu využití paliv, jakož i v aktivním přístupu k naplňování evropské environmentální politiky.

TEDOM vytváří novou koncepci kogeneračních jednotek Cento, stejně tak startuje i prodej nové generace kogeneračních jednotek Micro. Energetické projekty na bázi zemního plynu a zdroje CZT byly vyčleněny do dceřinné společnosti ČEZ Energo s.r.o., kterou vlastní TEDOM a.s. společně s ČEZ a.s.

2011 |  Energocentrum v australském Sydney

TEDOM kupuje australskou firmu GridX a začíná budovat energocentrum na letišti v australském Sydney, vybavené kogeneračními jednotkami o výkonu 12 MW. V prosinci končí výroba autobusů. Místo nich je do Třebíče přesunuta výroba kogeneračních jednotek Micro a Cento.

2012 |  Plynové tepelné čerpadlo TEDOMPlynové tepelné čerpadlo TEDOM Polo 100

Výroba kogeneračních jednotek v třebíčském závodu postupně roste. Řada Cento je doplněna o kogenerační jednotku s motorem Liebherr o výkonu 200 kW. V průběhu roku probíhají práce na vývoji prototypu tepelného čerpadla poháněného plynovým mototrem. První jednotka s označením TEDOM Polo 100 je uvedena do provozu koncem roku ve výrobním areálu firmy TEDOM v Třebíči.

2014 |  Další jednotky s motory Liebherr

Rozšiřujeme nabídku kogeneračních jednotek řady Cento o další modely s motory Liebherr ve výkonech od 135 do 500 kW. Vyvíjíme prototyp plynového tepelného čerpadla s "přímým odparem". Dostáváme se do finále soutěže European Business Awards. 

2016 |  Společný podnik v USA, akvizice SCHNELL Motoren

S americkou firmou Tecogen zakládáme společný podnik TTCogen pro prodej kogeneračních jednotek TEDOM na území USA. V říjnu kupujeme významného německého výrobce bioplynových kogeneračních jednotek SCHNELL Motoren. Získáváme tak další výrobní a vývojové zázemí a také rozsáhlou servisní síť v Německu.

 


Zajímá vás vývoj naší společnosti podrobněji?

Pokud se chcete blížeji seznámit s dvacetiletou historií firmy TEDOM, pročtěte si dokument Historie firmy TEDOM nebo se podívejte  na prezentaci fotografií z našeho firemního archivu.