Nabídka instalace a provozování KJ

 

 • Chcete snížit náklady na energie?
 • Provozujete kotelnu, která již nesplňuje současné požadavky?
 • Řešíte rostoucí náklady na vytápění a elektřinu?
 • Plánujete výstavbu nových objektů a chcete snížit investiční náklady?
 • Uvažujete o modernizaci vytápěcího systému?
 • Hledáte optimální technické a ekonomické řešení vytápění?
 • Hledáte finanční zdroje pro investice do vytápění?
 • Hledáte způsob financování investice, který by se nepříznivě neprojevil do ceny tepla?
 
TEDOM a.s. založil se skupinou  ČEZ společnou firmu ČEZ Energo, s.r.o., jejímž programem je výstavba a provozování kogeneračních systémů, které vedou ke snížení nákladů na energie.

Jak to funguje?

 • Posoudíme vhodnost nasazení kogenerační jednotky či jiných opatření, vedoucích ke snížení nákladů.
 • V kladném případě nainstalujeme kogenerační jednotku a další potřebné technologie, které následně provozujeme.
 • Náklady na pořízení a instalaci technologie jsou v naší režii.

Co Vám to přinese?

 • Snížení ceny energií (elektřiny, tepla, příp. chladu)
 • Příjem z pronájmu nemovitostí (např. místa v kotelně)
 • Úspora na ekologické dani ze zemního plynu
 • Snížení investičních nákladů na při rekonstrukci kotelny o poměrnou část, kterou investujeme my
 • Snížení nákladů na běžnou údržbu a provoz ostatních energetických zařízení
 • Prodloužení životnosti ostatních energetických zdrojů tím, že nejsou provozovány v letních měsících, kdy je v provozu pouze kogenerační jednotka
 • Nová kogenerační jednotka může sloužit jako záložní zdroj energie

Prohlédněte si, prosím, prospekt Modernizace kotelny a provoz KJ i bez vlastních investic.