Dálkový monitoring kogeneračních jednotek

               


Dálkový monitoring, to je on-line sledování chodu a technického stavu kogeneračních jednotek. Dálkový monitoring umožňuje velmi rychle reagovat na případné poruchy stroje a často jim i předcházet. Tato služba pomáhá šetřit peníze zákazníka, protože výrazně zkracuje dobu odstávky kogenerační jednotky v případě poruchy.

Dálkový monitoring umožnuje:

  • snižovat náklady na servis díky včasné analýze poruchy nebo příznaku poruchy
  • zachovat výnosy z provozu kogenerační jednotky díky minimalizaci doby odstávky v případe poruchy
  • analyzovat provozní stavy bez nutnosti výjezdu servisního technika na danou instalaci
  • diagnostikovat stav jednotky, příp. konfigurovat řídicí systém bez nutnosti výjezdu servisního technika

 

Jak to funguje

  • Kogenerační jednotka připojená do systému dálkového monitoringu komunikuje přes internetové připojení dvěma navzájem oddělenými komunikačními protokoly – jeden pro účely provozovatele a druhý pro účely monitoringu.
  • Monitoring TEDOM má plnohodnotný přístup do řídicího systému kogenerační jednotky ke všem měřeným údajům. Nezávisle na provozovateli muže provádět diagnostiku jednotky nebo stahovat historii, přičemž nijak neomezuje provozovatele v řízení jednotky.
  • Monitoring TEDOM nezasahuje žádným způsobem do provozu kogenerační jednotky. O potenciálních problémech s chodem kogenerační jednotky vždy předem informuje provozovatele.

Úrovně dálkového monitoringu

Úroveň Poskytované služby
Pasiv

 - periodické denní sledování provozních hodnot kogenerační jednotky

 - ukládání historie provozu

 - servisní zásah na objednávku

Aktiv

 - non-stop sledování provozních dat kogeneracní jednotky

 - ukládání historie provozu se zpetnou analýzou dat a jejich vyhodnocení

 - upozornění zákazníka v prípade akutního problému

 - pravidelné zasílání informací o stavu jednotky

 - analýza technického stavu jednotky vcetne doporucení pro provozovatele

 - telefonická podporaplánování pravidelné údržby kogeneracní jednotky

Podmínkou pro připojení kogenerační jednotky k dálkovému monitoringu je internetové připojení v místě instalace.
Služby dálkového monitoringu jsou zpoplatněny dle ceníku (k dispozici na vyžádání na monitoring@tedom.com.) 

Stáhněte si leták Dálkový monitoring kogeneračních jednotek.