Instalace v ČOV

 

Čistírna odpadních vod Karlovy Vary
Čistírna odpadních vod Karlovy Vary - Drahovice je největší čistírnou na území spravovaném akciovou společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Byla vybudována v letech 1961 - 1967. V letech 1989 až 1994 došlo k jejímu rozšíření, protože již nepostačovala velkému nárůstu produkce odpadních vod. Další intenzifikace proběhla v letech 2001 až 2003. Jejím cílem bylo odstranit aktuální problémy a splnit nejnovější požadavky na limity jednotlivých kvalitativních ukazatelů vypouštěných vod.
Na ČOV je v současnosti napojeno 55 000 obyvatel a řada producentů průmyslových odpadních vod. Průměrný denní přítok se pohybuje okolo 24 tisíc m3 odpadních vod.
 
Popis projektu

Kogenerační jednotka byla dodána jako součást celkové rekonstrukce ČOV Karlovy Vary. Jednotka pokrývá vlastní spotřebu elektřiny ČOV, její přebytky jsou prodávány do distribuční sítě. Provoz je nepřetržitý a výkon kogenerační jednotky se řídí podle aktuálního množství plynu.

Stručná charakteristika kogenerační jednotky
Typ jednotky
Cento T160 SP
Počet jednotek 1
Palivo Kalový plyn
Eektrický výkon 160 kW
Tepelný výkon 173 kW
Roční produkce elektřiny 925 MWh
Rok instalace kogenerační jednotky 2008
Místo instalace ČOV Karlovy Vary