Často kladené dotazy

 

Jaké jsou výhody plynového tepelného čerpadla oproti elektrickému?

Není nutné posilovat jistič a elektroinstalaci kvůli instalaci elektrického spotřebiče, plynové TČ dodává vyšší tepelný výkon, horkou vodu z motoru je možné využít pro přípravu teplé vody, ušetří se elektřina, a tím i emise z její centralizované produkce.

Kdy je lepší použít kogeneraci a kdy PTČ?

Plynové tepelné čerpadlo tak lze s výhodou využít tam, kde nelze kogenerační jednotku připojit do distribuční sítě, kde nejsou zavedeny podpory pro elektřinu z kogenerace anebo kde se plánuje provoz plynového TČ pro omezení vlastní spotřeby elektřiny na chlazení.

Jaká je návratnost investice do plynového tepelného čerpadla?

Návratnost se standardně pohybuje od 4 do 6 let. V ideálních případech při provozu kolem 8 000 hodin ročně to může být
i do 2 let.

Existují nějaké dotace na pořízení plynového tepelného čerpadla?

Ano, je tu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je Program podpory úspory energie. Tento program se vztahuje i na pořízení plynového tepelného čerpadla.

Komu se PTČ vyplatí?

Plynové tepelné čerpadlo se za současných podmínek vyplatí nasadit např. v plynových kotelnách centrálního zásobování teplem, kde budou pracovat v součinnosti s velkými kogeneračními jednotkami nebo plynovými kotli. Další širokou oblastí nasazení je pak průmysl. Podobně jako u kogenerace je však nutné každou potenciální instalaci dobře vyhodnotit a spočítat. Univerzální návod neexistuje.

Když je technologie PTČ tak dobrá, proč se nepoužívá více?

Technologie je ještě relativně mladá, málo známá a svou cestu na trh si teprve hledá. U malých zdrojů do 50 kW tepelného výkonu se určitě postupně uplatní absorpční tepelná čerpadla, ve výkonech nad 100 kW to pak budou plynová tepelná čerpadla se spalovacími motory, a to pro jejich lepší využití paliva.

Máte nějaké reference?

Ano, např. výrobní závod TEDOM v Třebíči, mlékárna ve Varnsdorfu, aquapark v Perpignan ve Francii či závod na zpracování masa v Brně. Aktuálně se připravuje několik dalších projektů.

Dá se měnit poměr mezi vyrobeným teplem a chladem z PTČ?

Poměr mezi chladicím a topným výkonem je dán fyzikálními principy a konstrukcí plynového tepelného čerpadla. Pohybuje se přibližně 4 : 3 ve prospěch tepla, přičemž odchylky od tohoto poměru mohou být max. do 15%. Není tedy možné uvažovat tak, že když potřebuji např. víc chladu, snížím jednoduše výrobu tepla.

Jaké emise produkuje PTČ?

Plynové tepelné čerpadlo produkuje stejné emise NOx a COx jako plynové spalovací kotle. Standardně se pohybujeme pod 150 mg NOx/Nm3 spalin.

Jaké jsou rozdíly mezi PTČ vzduch-voda a voda-voda?

Tyto termíny pojmenovávají, s jakými médii tepelné čerpadlo pracuje. Vzduch-voda znamená, že teplo se odebírá vypařením chladiva ve vzduchovém výparníku. Na první pohled vypadá stejně jako jakýkoli jiný chladič. Voda-voda znamená, že energie se odebírá z vody, což je pro tepelné čerpadlo příjemnější, protože není nutné instalovat žádnou venkovní jednotku.

Co to je COP a jak se počítá?

COP je zkratka anglického termínu Coefficient Of Performance (české označení je topný faktor), který je jasně specifikován jako podíl vyrobené energie a dodané energie, tedy

COP  =
 
výkon chladící nebo topný [kW]
 
příkon zařízení [kW]

 Jaký je rozdíl v COP u elektrického a plynového tepelného čerpadla?

U elektrického tepelného čerpadla se dosazuje příkon v elektřině. Současná tepelná čerpadla ji dokáží zhodnotit až čtyřnásobně. Zápis tedy vypadá následovně:

COPe  =
 
výkon topný [kW]
  =   4
 
příkon zařízení [kW]
   
1


To znamená, že zaplatím 1 kWh elektrické energie pro pohon tepelného čerpadla, přičemž čerpadlo má topný výkon 4 kWh.

U plynového tepelného čerpadla dosazujeme do jmenovatele energii obsaženou v přivedeném palivu, většinou tedy v zemním plynu. Topný faktor se u plynových tepelných čerpadel pohybuje kolem 1,8 (pro srovnání: moderní plynové kotle dosáhnou na 0,95.)

COPp  =
 
výkon topný [kW]
  =   1,8
 
příkon ve spotřebovaném palivu [kW]
   

1


Zdánlivě nižší topný faktor je tedy výsledkem podílu jiných čísel než u elektrického TČ. I přes nižší COP je využití energie primárního paliva u plynových tepelných čerpadel vyšší než u elektrických, protože palivo se v nich využije kompletně. U elektrických tepelných čerpadel se totiž neberou v potaz tepelné ztráty elektráren ve výši přes 60% a do jmenovatele se dosazuje pouze ta část paliva, která byla přeměněna na elektřinu.